Yüz Yıllık Zaferin Tüm Detayları Bu Tabloda

Malatya Kent konseyi Gençlik Meclisi tarafından Malatya genelindeki lise ve dengi okullara hediye edilmek üzere “Yüzyıllık Zafer” başlığı ile Çanakkale Zaferi’nin görsel olarak anlatıldığı bir tablo hazırlandı. Söz konusu tabloda düşman işgaline karşı Anadolu’nun dört bir tarafından Çanakkale'ye gelen askerlerin cephe görüntüleri yer alırken, savaşın seyrini değiştiren kahramanlar ön plana çıkıyor.

 


Hazırlanan tablo ilk olarak Kernek Anadolu Lisesi’nde düzenlenen bir programla Okul Müdürü Orhan TUĞRULCA’ya Genel Sekreter Abdullah PEKTAŞ tarafından takdim edildi. Programa Gençlik Meclisi Başkanı Cemil COŞAN da katıldı. 

Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdullah PEKTAŞ, bu müstesna zaferin özellikle gençlerin zihinlerinde kalcı hale gelmesi için Gençlik Meclisi vasıtası ile böyle bir çalışma yaptıklarını, yapılan çalışmanın bir ders materyali özelliği taşıdığını belirterek hazırlanan bu çalışmayı bütün liselere hediye edeceklerini söyledi… 

Okul Müdürü Orhan TUĞRULCA hediye edilen bu çalışmanın gerçekten çok anlamlı olduğunu belirterek, Kent Konseyi Genel Sekreteri ve Gençlik Meclisi’ne teşekkür etti. 

Bu çalışmayı hayata geçirme amaçlarının o dönemde yaşanan sıkıntıların ve işgale karşı her karış toprakta sergilenen asil duruşun gençlerin zihinlerinde canlı tutulmasını sağlamak olduğunu söyledi.